MAP.KG
Локации
0
13.02.2024 Автор: admin 222 0

KGZ24 Кавак-Тоо и Молдо-Тоо негизги биологиялык ар түрдүүлүктүн аймагыАянты: 12000 га.
НБАнын категориясы: В1
Корголуучу аймактардын болушу: жок
НБАларды белгилөө демилгесин көтөргөн түрлөр [жана НБАда бар, бирок глобалдык НБА критерийлерине жооп берери тастыкталбаган башка глобалдык коркунучта турган түрлөр]: Acantholimon linczevskianum, Cousinia schischkinii, Mogoltavia narynensis, Nepeta narynensis, Seseli luteolum.
НБАнын аймагындагы калктуу конуштар: -
НБАнын аймагына чектеш: -
Жалпы сүрөттөмө: Молдо-Тоо - Ички Тянь-Шаньдагы тоо кыркалары, Кыргызстандын борборунда, Соң-Көлдүн түштүк-батышында.
Кырка Көкмерен, Соңкел жана Нарын дарыяларынын өрөөндөрүнүн ортосунда кеңдик багытта жайгашкан. Тоонун узундугу 150 кмдей. Эң бийик жери – деңиз деңгээлинен 4185 м .
Бул Тянь-Шандын дээрлик толугу менен акиташ тегинен турган жападан жалгыз кырка тоосу.
Дээрлик бүт кырка жана анын шөкмөлөрү жетишерлик калың карбон акиташтарынан турат. Капталдардын төмөнкү бөлүктөрүндө тоо талаалары жана шалбаалуу талаалар, жогоруда карагайлуу жана арчалуу токойлор бар.
Жумгала менен Көкөмерен сууларынын кошулган жеринде Кавак тоо кыркалары сууну бойлоп солго көтөрүлөт.
Молдо-Тоо да, Кавак-Тоо да Ички Тянь-Шанга кирет.
Ички Тянь-Шань тоо кыркаларынын 2000 мден жогору капталдарын Тянь-Шань карагайы, пихта, арча ийне жалбырактуу токойлору ээлейт. 3000 мден жогору эргежээл арча жана рододендрон калың токойлору бар. Көбүнчө үзгүлтүксүз алкак түзбөгөн субальп жана альп шалбаалары 2800 – 3400 м бийиктикте жайгашкан, дээрлик өсүмдүктөрү жок аска-зоолор менен алмашып турат; жайлоо катары кеңири колдонулат. Сырттарга кышкы жайыт катары кызмат кылган бийик тоолуу муздак чөлдөр мүнөздүү. 3200 мден жогору нивалдык жана гляциалдык-нивалдык ландшафттар таралган.
Өзгөчө баалуу жана коргоого алынган түрлөрү: аю, сүлөөсүн, бүркүт, карышкыр, сакалчан карышкыр, ителги шумкар, кара шумкар, кара баш чардак, талаа тайраны, эчки, суур, реликт тайгак: тоо казы, кара лейлек, турна-красавка, сакалчан бөлүгү , кар, чукар, балыктын: кабырчыктуу жана жылаңач осман, Амударья форели, Северцевдин османы, пелед, ак балык.
Дарыянын сол жээгин каптаган аймакта. Көкөмерен, Кавак, Акшыйрак кырка тоолору жана Молдотоонун батыш тарабында сейрек кездешүүчү өсүмдүктөрдүн 15 түрү кездешет, анын экөө эндемик.
Экосистеманын негизги түрлөрү: Суу баскан токой, субальп жана альп шалбаасы. Түрлөрүнүн ичинен төмөнкүлөрдү белгилей кетүү керек: Шренк карагайы, Тянь-Шань карагайы, арча жана элфин арчасы, итмұрын, ыргай, тал, карагат, чычырканак.
Кызыктуу жерлер: Молдо-Тоо үңкүрлөрү менен белгилүү. Үңкүрлөр менен байланышкан акыркы изилдөө 1975-жылы геологдор тарабынан жүргүзүлгөн, бул кичинекей карст аймактарынын биринде 11 үңкүр жана бир нече чөгүп табылган бир экспедиция болгон.
2017-жылы кыргыз жана британ спелеологдору айрым карст аймактарында чалгындоо иштерин жүргүзүшкөн. Каньондордун ар кандай деңгээлдеринде көптөгөн гротодор табылган. Каньондун дубалдарынын бийиктиги 300-400 метрге чейин жетет.
Тик аска дубалдарында тектоникалык жаракалар жана катмарлар менен байланышкан көптөгөн гротодор кездешет. Молдо-Тоонун эбегейсиз эбегейсиз зор карст зоналары узак жылдар бою изилдеену талап кылат. Карст булактарынан алынган суунун химиялык курамы боюнча негизинен кальций гидрокарбонаты, кальций-магний гидрокарбонаты, сейрек магний-кальций сульфаты болот.
Экология: Кавак көмүр бассейни КРБнын жанында жайгашкан. Көмүр бассейнинин аянты Кыргыз Республикасынын Нарын облусунун Жумгал районуна карайт, анын жалпы узундугу 75 кмге жакын. Алабы батышынан Көкө-Мерен суусу, чыгышынан Соң-Көл көлү, түштүгүнөн Молдо-Тоо кырка тоосу, түндүгүнөн Кавак-Тоо менен чектелет.
Бул жерден күрөң көмүрдүн запасы казылып жатат. Бул экологиялык көйгөйлөр менен коштолот: өздөштүрүү объекттеринин өздөрү ээлеген жерлерди, тиешелүү көмөкчү кызматтарды жана курулуштарды, тоо тектеринин астындагы аянттарды пайдалануудан алып салууга: суунун, кыртыштын жана абанын булганышы; өсүмдүктөрдү жок кылуу жана кыскартуу; суу сактагычтардын жана жер астындагы суулардын гидрологиялык системасынын бузулушу; пейзаждардагы олуттуу өзгөрүүлөр; көмүр казып алуу ишканаларынын жумушчуларынын жана калктуу конуштарга жакын жашагандардын арасында оорулардын көбөйүшү жана башка көптөгөн нерселер. жана башкалар
Атмосфералык чаңдын эң күчтүү булактары болуп атмосферага көбүнчө метан-аба аралашмасын жана кычкылдануу продуктуларын бөлүп чыгаруучу ири жарылуулар саналат.
Токтотулган же кароосуз калган көмүр кендери жана күрөң кендер абаны булгоочу активдүү булак бойдон калууда.
Көмүрдү ачык жол менен казып алуу процессинде ири аянттарды гидротехникалык таштандылар ээлеп, жер астындагы жана жер үстүндөгү суулардын интенсивдүү булганышына алып келет.
Кавак кемур казып алуу бассейнинде тоо-кен иштеринин натыйжасында мин гектарга жакын табигый тоо бети бузулган.
Кавак көмүр бассейниндеги үйүлгөн таштандылар жана стандартка жооп бербеген көмүр төгүлгөн жайлардын жалпы массасы 500 миң тоннадан ашык экени аныкталган. Таштандылар жана таштандылар 10-30% күлгө ээ болгон көмүр жайлары олуттуу аянттарды, 100 гектарга жакын жерди ээлейт. Көмүр казып алуу, адатта, ар кандай ызы-чуу менен коштолот, алар башка процесстер менен бирге адамдардын ден соолугуна синергетикалык терс таасирин тийгизип, дем алуу органдарынын ооруларын (силикоантроз, чаң бронхит), теринин начарлашын, чачтын түшүшүн, тиштердин бузулушун жана эң майда чаң канга кирип, уулуу заттарды топтойт жана жалпысынан аймактын демографиялык абалына таасирин тийгизет.

_______________________________________________________________________________

* Маалымат булактары: Молдотау // Улуу Совет Энциклопедиясы: [30 томдукта] / ч. ред. А.М.Прохоров. — 3-бас. - М.: Совет энциклопедиясы, 1969-1978-ж.
**Кыргызстандын үңкүрлөрдү сактоо жана изилдөө фондунун материалдарынын негизинде.
*** https://vak.kg/wp-content/uploads/2022/05/Avtoreferat_Sharshenova-Damira_russk.pdf

Popular News
New Articles