MAP.KG
---
1
24.01.2023 Автор: admin 1 695 0

Кыргызстандын биологиялык ар түрдүүлүктүн негизги аймактарында экотуризмди өнүктүрүүДолбоор №: CEPF-112650
Аткаруучу: Фотожурналисттер союзу (Кыргызстан)
Колдоочу: Conservation International / Критикалык экосистемаларды сактоо боюнча кызматташуу фонду
Максаты: Биологиялык ар түрдүүлүктүн негизги аймактарында калкка экотуризмди өнүктүрүүгө жардам берүү.
Пилоттук аймактар: Касан-Сай жана Афлатун-Падыш-Ата.
Мөөнөтү: 2024-жылдын июнуна чейин
Негизги иш аракеттер:
1. Кыргызстандагы биоартүрдүүлүктүн 32 негизги багыттары боюнча фото-видео маалымат жана табигый кооз жерлердин жыйнагы.
2. Калктын жана туристтик фирмалардын маалымат базасына эркин кирүү мүмкүнчүлүгү менен MAP.KG сайтын түзүү.
3. Касан-Сай жана Авлетимада (Товар-Сай) экотуризмди өнүктүрүүнү колдоо: экотехнологияларды киргизүү.
4. Эко-маршрутту/эко-трейкти өнүктүрүү (жергиликтүү жаратылыш, археологиялык, тарыхый жерлерге ылайык).
5. Жергиликтүү калк үчүн экотуризм, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо, экотехнологиялар (күн энергиясын пайдалануу, таштандыларды башкаруу) боюнча тренингдерди өткөрүү.
6. Экотуризмди өнүктүрүү боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн колдонмону чыгаруу.
7. Кыргызстандын калкынын арасында биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо боюнча маалыматтык кампания.

Байланыш үчүн байланыштар:
«Фотожурналисттер союзу» коомдук уюмунун директору: Владислав Ушаков: 0755900140, [email protected]
Долбоордун улуттук координатору: Евгения Постнова 0(553)406062, [email protected]
Долбоордун эксперти: Гамал Соронкулов: 0552260101, [email protected]

Popular News
New Articles