MAP.KG
Красная книга
2
25.01.2023 Автор: admin 2 759 0

КЫЗЫЛ КИТЕП: Афлатун-Падыша-Ата негизги биологиялык ар түрдүүлүктүн аймагы.Яблоня Недзвецкого Недзвецкий алма дарагы (Malus niedzwetzkyana)


Статусу: VU. Өтө сейрек кездешүүчү, эндемикалык, жоголуп бара жаткан түр, саны аз. тандоо үчүн баалуу түрлөрү.
Сурөттөмө. Табиятта 4-7 м бийиктикке жеткен дарактар. Көп жылдык бутактарынын кабыгы кызыл-күрөң, бир жылдык бутактары кочкул кочкул. Жалбырактары жыш, кочкул жашыл, узундугу 7-10 см, кызгылт түстө. Гүлдөр ачык кызгылт көк, диаметри 3-5 см. Мөмөлөрү орто, тоголок, эти кызгылт-кызыл түстө. Уруктар малина түсү менен кара күрөң болуп саналат. Чаткал кырка тоолорунан келген өсүмдүктөрдө мөмөнүн кабыгы жарым-жартылай тытылган.
Биологиянын өзгөчөлүктөрү. Уруктары жана тамыр бутактары менен көбөйөт. Жалбырактар III декадада ачылат. IV-жылдын аягы - V-жылдын башында гүлдөп, VIII-IX-жылы мөмө берет. Өсүмдүк X-жылдын биринчи декадасында аяктайт. Кышка абдан чыдамдуу.
Бөлүштүрүү жалпы жана өлкө боюнча. Батыш Тянь-Шань (Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан), Батыш Кытай (Синьцзян). Машат тоосунан (Сырдарыя Каратау кырка тоосунан) сүрөттөлгөн. Кыргызстанда Чаткал, Узун-Ахмат жана Фергана (түштүк-чыгыш бөлүгү) кырка тоолору.
Өсүү жерлери. Казакстанда «Кульджинка» деген ат менен кеңири өстүрүлөт. Жапайы өсүмдүктөр Ташкенттин, Алма-Атанын, Душанбенин, Москванын ботаникалык бакчаларында өстүрүлөт. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ботаникалык багында 22 жашында бийиктиги 7 метрге жеткен.
Коопсуздук чаралары көрүлүүдө. Кыргыз ССРинин Кызыл китебине киргизилген (1985).
Коргоо чаралары сунушталат. Афлатун, Кара-Суу дарыяларынын капчыгайларында, Ак-Терек-Гава тилкесинде, дарыянын капчыгайында өскөн өсүмдүктөр. Кара-Алма, катталуу. Түрдүн жапайы плантацияларында чогултулган үрөндөрдүн генетикалык отургузуу материалын өстүрүү үчүн питомник уюштуруу.
Кызыктуу фактылар: Недзвецкий алма дарагы ботаник Недзвецкийдин урматына аталган. Ал дарактын мөмөлөрүн доктор Дикке тартуулаган, ал бул түрдү жогоруда айтылган ат менен өстүрүүгө киргизген. Дарак жөнөкөй, кооздук, кенен көтөрүлгөн таажы менен орточо 6 м чейин өсөт.
Суукка туруктуулугу жогору. Недзвецкийдин алма дарагынын көрүнүшү ооруларга чыдамдуу.
Декоративдик көрүнүш катары колдонуу: Недзвецкий алма дарагы (Malus niedzwetzkyana) бай кочкул кызгылт гүл деп эсептелген эң сүйкүмдүү декоративдүү алма дарагынын түрлөрүнүн бири. Тегерек же чатыр түрүндөгү таажы бар, ал эми бийиктиги 5 метрден 8 метрге чейин жетет. Бутактары жылмакай, жаш кезинде кызгылт-күрөң, кийинчерээк сирень-күрөң түскө айланат. Жаш жалбырактары кызгылт көк түскө ээ, андан кийин алар гүлдөп, бай изумруд болуп, негизги түс жалбырактарында гана калат. Өсүмдүк абдан кооз жана өзгөчө саркеч гүлдөп, пайда болгон гүлдөрдүн түсүн бай кызгылт көктөн назик кызгылт түскө өзгөртөт. Гүлдөр абдан жыпар жыттуу. Алма дарагынын мөмөлөрү кочкул кызыл жана кичинекей, алчадан бир аз чоңураак, диаметри 2 см ашпайт. Алар салттуу токой жапайы алма дарагынан даамы боюнча бир аз айырмаланат - алар да ширелүү жана кычкыл. Үшүктүн башталышы менен алма түшпөй, бир топ даамдуу болуп калат, анын үстүнө түсү кызгылт көккө өзгөрөт. Алма дарагы орто эсеп менен 60 жылга чейин мөмө берет.
Недзвицкийдин алма дарагы жыл бою кооздукка ээ. Май айынын орто ченинде, гүлдөө учурунда, ал ачык кызгылт гүлдөр менен капталган жана назик жыт менен бүт бакчаны толтурат.
Жайында кичинекей, оюнчук сыяктуу, кызыл алмалар пайда болуп, жалбырактары карарып калат. Күзүндө жалбырактардын түсү оттуу кочкул кызыл болуп өзгөрөт. Ал эми кышында бул уникалдуу дарактын ийилчээк бутактарынан гирляндалар сыяктуу терилип, ансыз деле кызгылт көк алмалар түшөт. Недзвиецки алма дарагы бардык сезондук кооздук эффектинен тышкары, илдеттерге жана зыянкечтерге туруктуу. Бул гүлдөгөн акцент сыяктуу түстүү композицияларда жакшы көрүнөт. Аллея отургузууга жана газондо тасма курт катары ылайыктуу. Шаарды көрктөндүрүү үчүн ылайыктуу, кыймылы көп аймактардан тышкары.
Источник фото
Булак: Кыргыз Республикасынын Кызыл китеби. 2-басылышы – Бишкек, 2007-ж

Семёновдун пихтасы (Abies semenovii)
Сүрөттөмө. Биринчи чоңдуктагы дайыма жашыл дарак: бийиктиги 30 мге чейин жана көкүрөк бийиктигинде диаметри 1 мге чейин, жашоо узактыгы 300-350 жылга чейин. Таажысы кууш пирамидалуу, мамычалуу, шыпырылган же кол чатыр сымал. Узундугу 4 см ге жеткен ийнелер жалгыз, жалпак, сызыктуу, бир аз эки үстүңкү, түбү бир аз ийилген, үстү кочкул жашыл, ылдыйда эки кең ачык көк стоматикалык тилкелери бар, вегетативдик бутактарда түз же бир аз ийилген, генеративдик бутактарда - ийри, кенен жана катуу, ийнелер 15 жылга чейин жашайт. Конустар сүйрү-цилиндр сымал, узундугу 8-10 см, туурасы 3-4 см. Таразалар аздыр-көптүр кенен клина формасында, үстүнкү кыры акырын ийри. Алардан 1,5 эсе ашпаган кыска канаты менен уруктар.
Биологиянын өзгөчөлүктөрү. Мезофит, көлөкөгө чыдамдуу. Үрөн жана кыюу менен көбөйтүү. Карагай аралаштырылган плантацияларда үрөндүн жаңыланышы канааттандырарлык, жаңгак-кара ийне жалбырактуу плантацияларда начар. Таза карагайлуу токойлордо жаңылануу өтө сейрек кездешет. Алгачкы жылдары жай өсөт, 50 - 60 жылдан кийин мөмө бере баштайт.
Бөлүштүрүү жалпы жана өлкө боюнча. Батыш Тянь-Шань, Ат-Ойнок, Узун-Акмат жана Чаткал кырка тоо кыркаларынын капталдары, ошондой эле Таластын чакан аймагында (Беш-Таш дарыясынын капчыгайы) жана Суусамыр Ала-Тоосунда, Кызыл-Колдун, Чычкандын эң чыгыш капчыгайларында. .
Өсүү жерлери. Деңиз деңгээлинен 1300-2800 м бийиктикте кара ийне жалбырактуу токойлордун алкагы. м; негизинен түндүк жана түндүк-чыгыш экспозициясынын капталдарында, Шренк карагайы менен бирге. Төмөнкү чегинде жаңгак-кара ийне жалбырактуу токойлордо, ошондой эле тоо дарыяларынын өрөөндөрүндө бир катар дарактар жана бадалдар менен айкалышкан. 2000-2500 м абсолюттук бийиктиктердин чегинде пихта токойлорунун, орто тоолордун оптималдуу өнүгүү аянты.
Саны. Кыргыз Республикасында 3,7 миң га аянтта карагайлуу токойлор сакталып калган, акыркы 10 жылда плантациялардын аянты 0,5 миң га көбөйгөн, бирок анын таза плантациялары өтө сейрек кездешет.
Чектөөчү факторлор. Мурда системасыз кыюу. Токой өрттөрү, ашыкча жайлоо. микотикалык оору - канангиалдык рак.
Өстүрүү. Көптөгөн ботаникалык бакчаларда өстүрүлөт.
Коопсуздук чаралары көрүлүүдө. 1975-жылдан бери Кыргыз ССР Министрлер Советинин токтомуна ылайык республиканын аймагында коргоого алынган. СССРдин Кызыл китебине (1984), Кыргыз ССРинин Кызыл китебине (1985) кирген. Түр Сары-Челек биосфералык коругунда корголот.
Коргоо чаралары сунушталат. Түрлөр эң көп топтолгон жерлерде ботаникалык коруктарды уюштуруу.
Кызыктуу фактылар: Семенов пихтасын Кыргызстанда гана көрүүгө болот, ал жер шарынын башка эч бир жеринде өспөйт. Бул дарак укмуштуудай кооз, жыш жашыл ийнелери бар жана 30 м бийиктикке жетет. Пихта негизинен тиктиги 30 градустан ашкан көлөкөлүү капталдарда жайгашкан, таштак топурактарда өсө алат, бирок жакшы нымдуулукту талап кылат. Кыргызстандын түштүгүндө Чаткал кырка тоолорунда Семёнов пихтасынын бүтүндөй токойлору сакталып калган. Көбүнчө карагай менен бирге өсөт. Пихта жогорку бааланат, сапаты боюнча карагайдан бир топ жогору. Бул жеңил, жумшак, бирок абдан бышык. Мындан тышкары, пихтадан жараларды айыктыруучу бальзам, ал эми ийнеден эфир майы жасалат, ал парфюмерия жана фармацевтика тармагында колдонулат.
Источник фото
Булак: Кыргыз Республикасынын Кызыл китеби. 2-басылышы – Бишкек, 2007-ж Статусу: VU. Чаткал кырка тоосунун тар эндемик түрү.Лук двенадцатизубый (Allium dodecadontum) Он эки тиштүү пияз


Статусу: VU. Чаткал кырка тоосунун тар эндемик түрү.
Сүрөттөмө. Көп жылдык чөптүү пияз өсүмдүк, геофит, ксеромезофит. Пиязчалары жалгыз, тегерек, диаметри 8-10 (12) мм, боз кагаз кабыгы бар. Лампалар жалгыз, жылмакай. Сабагы 60 - 80 см бийиктикте, диаметри 1,5 - 5 мм, кабыргалуу, түбү жалбырак кынында. Жалбырактары 2, туурасы 2,5 - 6 мм жалпак, чети орой. Гүл гүлү жарым шар сымал же дээрлик тегерек, жыш, көп гүлдүү. Педикелдери 1,5 - 2 см, түбү түксүз. Тепалдар кызгылт-кызгылт көк түстө, бир аз көрүнүктүү ортоңку, кууш үч бурчтуу-ланцеттик, гүлдөөдөн кийин ийилген жана ийилген. Жипчелери перианттан 1,5 эсе кыска, эки дентектүү, түбүндө кирпиктүү. Жумурткалык узун бутактуу, орой.
Биологиянын өзгөчөлүктөрү. V - VIда гүлдөп, мөмө берет.
Бөлүштүрүү жалпы жана өлкө боюнча. Чаткал кырка тоосу.
Өсүү жерлери. Тоолордун ортоңку тилкесиндеги бадалдардын жана токой четтеринин коктулары.
Саны. Так маалымат жок.
Чектөөчү факторлор. Адамдын чарбалык иш-аракети: жазгы жайлоо, гүл терүү, пияз казуу.
Өстүрүү. Эч кандай маалымат жок.
Коопсуздук чаралары көрүлүүдө. Сары-Челек коругунда корголот.
Коргоо чаралары сунушталат. Түрлөр эң көп топтолгон жерлерде ботаникалык коруктарды уюштуруу, популяциялардын абалына мониторинг жүргүзүү. Лампаларды казууга, мал жаюуга тыюу салуу.
Источник фото
Булак: Кыргыз Республикасынын Кызыл китеби. 2-басылышы – Бишкек, 2007-жЛук зеленоцветковый (Allium viridiflorum) Жашыл гулдуу пияз.

Бул Кыргызстандын жапайы пиязынын өкүлдөрүнүн бири.
Кыргызстанда таралышы: Чаткал району. Субэндемиялык.
Борбордук Азияда жалпы таралышы: Караңыз. Азия: Батыш Тянь-Шань (Чаткал, Фергана кырка тоолору). Борбордук Азия үчүн эндемикалык.
Экологиясы: шагылдуу, саздуу капталдарда, токой-шалбаа тилкесинде негизги жаңгак токоюнда, бадалдуу жерлерде төмөнкү жана ортоңку тоо тилкелеринде, деңиз деңгээлинен 1200-2500 м бийиктикте. ж. м Петрофилдүү өсүмдүк - конгломераттарды, шагыл таштарды, кыймылсыз шыбактарды мекендейт. Орто Азиянын Тоолуу провинциясынын эки флористик аймагында – Чаткал жана Чыгыш Ферганада кездешет.
Биологиянын өзгөчөлүктөрү: Май-июнь айларында гүлдөп, июнь-июль айларында мөмө берет.
Көп жылдык. Пиязча жалгыз, дээрлик тегерек, диаметри 0,8-2 см, бийиктиги 0,8-1,2 см, сабагынын мойнуна чейин созулган боз, кабыкчалуу, морт кабыктары бар; сейрек узун жана аз лампалары менен. Сабагы түз, цилиндр сымал, жылмакай же орой 10-22 см бийиктикте, диаметри 1-1,5 мм. Алдынкы жалбырактары 1-2 см бийик, орой, бүчүрлөрдөн кийин бөлүнөт. Жалбырагы жалгыз, аба бөлүгүндө сабагын 4 см бийиктикке чейин курчап турат, үстүнөн 6-7 бөлүккө бөлүнгөн, жипче сымал, оюкчалуу, бийиктиги 13-14 см, диаметри 0,1 см, диаметри бир топ кыска. сабагы, четтери сейрек тиштүү. Капы туруктуу, ак өрмөктүү, педикелдерден кыйла кыска, 2-3 бөлүккө бөлүнгөн. Гүл гүлү жарым шар сымал, аз гүлдүү, борпоң, диаметри 6-9 см. Педикелдер түз, тиш сымал, дээрлик бирдей, бийиктиги 2-4 см, учтары союл сымал, түбүндө кашаа жок. Жылдыздуу перианттын тепалалары сызыктуу сүйрү, бийиктиги 3,5-4,5 мм, бирдей, сүйрү, сары-жашыл, ортоңку канаты бир аз көрүнгөн, гүлдөөдөн кийин ийри-буйру эмес. Бийиктиги 2,5-4 мм, тепалардан кыска, түбүндө периант менен биригип, бири-бирине өтө кыска 0,3 мм кошулган, шакекчеге ширетилген, түбү үч бурчтуу, жогорку субулатты, ички дээрлик Сыртынан 2 эсе кең, сары-жашыл. Антералар сүйрү, узундугу 1 мм, сары. Жумурткачасы тоголок, отургуч, үстү тегиз эмес. Мамыча кууш конус сымал, узундугу 2 мм. Капсула дээрлик тоголок, диаметри жана бийиктиги 5-6 мм, тепалардан бир аз узун, 3 урук.
Негизги коркунучтар: тар аймак, жайыт, кен казуу.
Коргоо чаралары: жайыттарды сарамжалдуу пайдаланууну уюштуруу (алар дагы көптөгөн жапайы пияздардын мекени), бул малдын сарамжалдуу жүктөмүнүн нормасын белгилөө, жайыттарда жаюунун туура башталышы жана аяктоо мөөнөттөрүн киргизүү жана аларды так сактоо. Сары-Челек коругунда мониторинг жүргүзүү үчүн мониторингдик участокторду түзүү зарыл.
Кызыктуу фактылар: Жапайы пиязга бул ат байыркы римдиктер тарабынан берилген Allium, түсү, көрүнүшү, бийиктиги жана гүлдөө узактыгы боюнча айырмаланган көп жылдык (кээде бир жылдык) өсүмдүктөрдүн көп сандаган тукуму.
Табигый шарттарда өсүмдүк Жакынкы Чыгышта, Азияда жана Европада кездешет. Латын тилинде allium сарымсак дегенди билдирет. Муну менен Римдин тургундары анын курчтугун, сарымсакты эске салган жыттуу жытын баса белгилегиси келген. Байыркы убакта, сыйкырдуу касиеттери ага таандык болгон. Мисалы, мисирликтер аны түбөлүктүүлүктүн символу деп эсептешкендиктен, саркофагдардын бетинде көбүнчө өсүмдүктүн сүрөтү түшүрүлгөн.
Бүгүнкү күндө алийдин жасалгалуулугу көбүрөөк бааланат. Ал башка гүлдөр менен бирге гүлзарларда өстүрүлөт, бирок кээ бир сортторун тамак жасоодо да колдонсо болот. Өсүмдүктүн пияздары да, жалбырактары да жегенге жарактуу.
Өсүмдүк сыртта өстүрүүгө ылайыктуу, ландшафт дизайнында, бирок жабык гүл катары, анын мүнөздүү ачуу жытын эске алуу менен, allium өтө сейрек колдонулат.
Источник фото
Булак: Турдуматова Н.К. «КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ПИЯЗ (АЛЛИУМ Л.) (СИСТЕМАТИКА, ГЕОГРАФИЯ ЖАНА ПАЙДАЛАНУУ ПЕРСПЕКТИВАСЫНЫН МАСЕЛЕЛЕРИ)» Биология илимдеринин кандидаты илимий даражасын алуу учун диссертация. Бишкек, 2022-жыл


Проломник афлатунский сыныкчы (Androsace aflatunensis) Афлатунский сыныкчы


Жашоо формасы: жер розетка, чөп.
Өсүмдүктүн тышкы белгилери
Гүлдөр: желекчелердин саны 5; периант актиноморфтуу, петалар аралык; өлчөмү 1 см чейин; гүл чатыр.
Жалбырактардын тышкы белгилери: тиркеме сесилдүү; жалбырактары жөнөкөй; чети жылмакай; мүчөлүк жок.
Бүчүрлөрдүн айырмачылыктары: бүчүрдөгү жалбырактардын жайгашуусу кийинки.
Жемиштер: кургак куту; кургак түрү
Кызыктуу фактылар: Проломник (лат. Andrósace) — Түндүк жарым шардын мелүүн аймактарында өсүүчү бир, эки же көп жылдык чөп өсүмдүктөрүнүн бир тукуму.
Жалбырактары, адатта, розетка, бүтүндөй чогултулган. Чакан гүлдөр ак, кызгылт же кызыл түскө боёлгон, бир же кол чатырда болушу мүмкүн. Чөйчөкчө кампанулат же тоголок; королла тарелка сымал же воронка сымал. Мөмөсү тоголок капсула болуп саналат.
Примула (Primula) тукумунун өкүлдөрүнөн проломниктердин түрү гүл гүлүнүн кыска түтүгү менен айырмаланат.
Көптөгөн түрлөр гетеростилия менен мүнөздөлөт - бирдей эмес мамычалуу, бирдей эмес узундуктагы мамычалардын бир түрдөгү ар кандай өсүмдүктөрдөгү гүлдөрдүн пистильдериндеги. Гетеростил өзүн-өзү чаңдаштырууга тоскоол болуп, өсүмдүктөрдүн кайчылаш чаңдашуусуна өбөлгө түзөт.Буниум Сары-Челека (Bunium sary-cheleki)


Breaker (лат. Andrósace) - Түндүк жарым шардын мелүүн аймактарында өсүүчү бир, эки көп жылдык чөп өсүмдүктөрүнүн бир тукуму.
Уруктун ботаникалык мүнөздөмөсү: Көп жылдык жылаңач чөп өсүмдүктөрү. Жумуртка сымал же тоголок, терең чөккөн. Сабагы дээрлик түбүнөн бутактанат. Жалбырактар үч жолу сызыктуу сегменттерге бөлүнгөн, базалдык - узун жалбырактуу. Ороочулар жана орогучтар туруксуз же жок.
Гүлдөрү аз нурлуу комплекстүү кол чатырларда жыйналган staminate жана кош жыныстуу, актиноморфтук. Чөйчөкчөнүн тиштери көрүнбөйт. Желекчелери ак же бир аз кочкул, сырткы гүлдөрү бир аз чоңойгон, маңдайы жүрөк сымал. Мөмөсү сызыктуу сүйрү, жумуртка сымал.
Кызыктуу фактылар: Буниум тукуму - байыркы таттуу жана дарылык өсүмдүк, аны биринчи жолу байыркы грек окумуштуусу Диоскорид жегенге жарамдуу тамыры салыштырмалуу чоң болгондуктан "арахис" деп атаган.
Кургак жана кургак жерлердеги көптөгөн өсүмдүктөр сыяктуу, буниумдар кургак мезгилдин катаал шарттарында аман калууга мүмкүндүк берген касиеттерди иштеп чыгышы керек болчу, кичинекей өлчөмү жана тар боз-жашыл жалбырактары аз сандагы нымдуулуктун бууланышын азайтууга жардам берет. өсүмдүк. Жашоонун негизги каражаты бунумдун жер астындагы бөлүктөрүндө катылган - өсүмдүктөрдүн тамырында азыктандыруучу заттарды камтыган майда тамырлар түзүлөт, ошондуктан жазында буния жалбырактардын кичинекей розеткасын кайрадан жайып, жалбырактарын жайып алат. жемиш сабагы, андан кийин майда жыпар жыттуу уруктар өсөт.
Бунумдардын жана башка кол чатырлардын бир нече түрү биздин заманга чейинки эки миң жыл мурун эле Зирахе "зира" деген аталыш менен Борбордук Азияны мекендеген элдерге белгилүү болгон.
Источник фотоВолодушка ферганская (Bupleurum ferganense) Володушка Фергана


Володушка ( лат. Bupleúrum ) — чатырлар тукумундагы өсүмдүктөрдүн бир тукуму, негизинен Евразияда жана Түндүк Африкада таралган.
Көп жылдык же бир жылдык чөп өсүмдүктөрү, азыраак бадал жана бадалдар. Ал нымдуу шалбааларда, капталдарда, аскаларда өсөт.
Уруктун ботаникалык сүрөттөлүшү: Тамыр күчтүү, негизги.
Сабагы тик, бийиктиги 1 мге чейин. Базалдык жалбырактары узунураак, ортоңку жана үстүңкү жалбырактары төмөнкүгө караганда кыскараак. Бадыраң сымал володушканын жалбырактары көгүш түскө ээ, анткени алар мом менен капталган.
Ийилген желекчелери бар гүлдөр. Июнь-июль айларында гүлдөйт
жемиш бир урук болуп саналат. Июль-август айларында жемиштер.
Кызыктуу фактылар: Болетустун кээ бир түрлөрү дарылык максатта колдонулат. Володушка боорду ар кандай уулануудан, углеводороддордун зыяндуу таасиринен, нефтехимиялык өнөр жай ишканаларынын эмиссияларынан, ошондой эле радиоактивдүү нурлануунун таасиринен сактайт. Володушканы жана майлуу тамактарды жегенден кийин колдонуңуз. Володушка кайнатмалары боордун бардык ооруларына (гепатит жана цирроз) натыйжалуу.
Сүрөт булагыХохлатка почти мутовчатая Corydalis subverticillata


Corydalis - бийиктиги 40 см ге жеткен, тик сабагы Дымянковье түркүмүндөгү көп жылдык (сейрек бир жылдык) чөп өсүмдүктөрүнүн бир тукуму. Corydalis түйүндөрүндө дарылык максатта колдонулуучу алкалоиддер бар.
Тукумдун ботаникалык сүрөттөлүшү: Уруктун өкүлдөрү көбүнчө көп жылдык, бирок бир жылдык өсүмдүктөр да бар.
Жалбырактары папоротник сымал, эки же үч жолу кошулган.
Узун гүлдөгөн гүлдөр же жалгыз гүлдөр. Үстүнкү желекчесинде нектар топтолгон ачык шпор бар. Corydalis нектары узун тумшуктары бар курт-кумурскалар үчүн гана жеткиликтүү (мисалы, аарылар). Коридалистердин башка чаңдаткычтары — эркек чиркейлер жана чиркейлер.
Мөмөсү кургак, кабык сымал капсула.
Коридалис тамырын азыктандыруучу заттар менен туберкулездуу коюунун аркасында эрте жазда вегетата алат.
Кумурскалар уруктун таралышында активдүү роль ойношот.
Кызыктуу фактылар: Түйнөктөрдүн курамындагы алкалоиддер Коридалисти баалуу дарылык өсүмдүк кылат. Алар обезболивающий жана анестезияга ээ. Corydalis ошондой эле шишикке каршы активдүүлүгү бар өсүмдүк катары белгилүү, тытуучу, кан токтотуучу, антиоксидант, сезгенүүгө каршы жана гипноздук таасири бар.
Источник фото
Хохлатка - бал өсүмдүктөрү. Кээ бир түрлөрү бакчалык декоративдик өсүмдүктөр катары өстүрүлөт.Смолёвка Федченко Elisanthe fedtschenkoana


Кыскача сүрөттөмө. Көп жылдык, узун муундуу бездүү эмес
түкчөлөр, үстүнкү бөлүгүндө - бездүү түктөрдүн аралашмасы менен. Тамыры жоон, тамырлуу. Сабагы 80-100 (150) см бийиктикте, түбүнөн көтөрүлүп, гүл гүлүндө бутактанат. Узундугу 5-7 мм, ланцеттүү, чөптүү. Педикелдердин узундугу 5-25 мм. Кубок (14) 16-18 (20) узундугу мм., туурасы 5-6 мм., кууш коңгуроо сымал, мөмөсүндө шишип, жазы коңгуроо сымал, 10дон начар көзгө көрүнгөн тамырлар. Узундугу 13-18 мм желекчелери. Колонкалар жылаңач. Коробканын узундугу 8-10 мм, 7-9 мм кең, жумуртка сымал. Карпофор узундугу 5-7 мм, түктүү. Уруктары диаметри 1,2-1,5 мм, тегерек-рениформа, күрөң.
Фенология. Июнь-августта гүлдөп, июль-августта мөмө берет.
Экология. Деңиз деңгээлинен 1500-2500 м бийиктикте, жазы жалбырактуу (жаңгак) токойлордун тилкесинде өсөт. ж. м.
Кыргызстанда таралышы. Чаткал жана Фергана кыркалары.
Жалпы бөлүштүрүү. Эндемикалык.
Өстүү. Маалымат жок.
Мааниси. Декоративдүү өсүмдүк.
Кыргызстандагы коопсуздук. Коопсуздук чаралары көрүлгөн жок.
Маалымат булактары. Лазков (2005), экспедиция маалыматтары. Лазков (2006). Лазков Г.А., Умралина А.Р. Кыргызстандын эндемиктери жана сейрек кездешүүчү өсүмдүктөрүнүн түрлөрү (Атлас) - ФАО. Анкара, 2015

Ферула чаткальская Ferula czatkalensis (Ferula pimenovii Lazkov – Ферула Пименова)


Үй-бүлө: Apiaceae
Райондоштуруу: Орто Азия жана Казакстан, Батыш Тянь-Шань жана Каратау, Чаткал кырка тоолору (Кыргызстан).
Кыскача сүрөттөмө. Бийиктиги 40-70 см болгон көп жылдык монокарптуу өсүмдүк, тамыры калыңдабаган, жалбырактары үч жолу үч жалбырактуу ширелүү. Сабактын жалбырактары кыскартылган же үч бурчтуу кабыкчалары менен. Кошумча бутактары менен сабагы. Диаметри 5 см ге жеткен кол чатырлар, 5-6 даана кыска түтүкчөлүү, дээрлик бирдей нурлары бар, жалбырактары жок. Чатырчалар 7-10 гүлдүү, кыска түктүү нурлары жана 7-9 инволюкралдуу жалбырактары бар, мөмөдө сакталган. Желекчелери жумуртка сымал, сыягы саргыч, арткы жагында түкчөлүү. Мөмөсү сүйрү, каптал тар канаттуу жана филиформалуу арка кабыргалары, күрөң, түксүз.
Фенология. Июнда гүлдөп, июлда мөмө берет.
Экология. Түрдүү кыртыштарда, 1200-1500 м бийиктикте. ж. м Кыргызстанда таралышы. Чаткал кырка тоосу.
Жалпы бөлүштүрүү. Эндемикалык.
Өстүрүү. Маалымат жок.
Мааниси. Эң сейрек кездешүүчү түрү.
Кыргызстандагы коопсуздук. Коопсуздук чаралары көрүлгөн жок.
Маалымат булактары. Лазков жана башкалар (2006), экспедициялык маалыматтар. Лазков Г.А., Умралина А.Р. Кыргызстандын эндемиктери жана сейрек кездешүүчү өсүмдүктөрүнүн түрлөрү (Атлас) - ФАО. Анкара, 2015
Кызыктуу фактылар: Кээ бир ферула түрлөрү тарабынан өндүрүлгөн галбан деп аталган жабышчаак, жыпар жыттуу желимдер тамак жасоодо жана медицинада кеңири колдонулат. Жыттанган ферула кеңири белгилүү, анын сүттүү ширесинен асафоэтида татымал алынат.
Asafoetida атактуу уламыштардын бири менен байланышкан. Латын версиясында asafoetida "ferula" сыяктуу угулат, бул "портер" дегенди билдирет. Бул аталыш, уламыш боюнча, бул өсүмдүктүн толук сабагында Прометей адамдарга от бергендигине байланыштуу. Башка версия боюнча, "ферула" аталышы тарыхка чейинки адам отту бир жерден экинчи жерге ташып жүрүү үчүн asafoetida колдонгондуктан пайда болгон.
Байыркы Римде asafoetida назик тамактарды даамдоо үчүн колдонулган карагай жаңгагы менен бирге контейнерлерде сатылган. Бул татымал аны Англияга алып келген римдик легионерлердин аркасында популярдуулукка ээ болгон. Ал жерде 18-кылымга чейин өстүрүлгөн. Анын популярдуулугунун өсүшү 19-кылымдын ортосуна туура келет - бул мезгилде Германияда өзгөчө сүйүүгө ээ болгон, ал көптөгөн улуттук тамактарга кошулган.
1971 жылдын басында Казак ССР Гылым академиясынын экспедициясы Iле Алатауында асафоэтида-нын улкен калындарын ашты. Учурда алардын бир кыйла бөлүгү 1989-91-жылдары жүргүзүлгөн милициянын натыйжасында жапайычылык менен жок кылынган. сейрек кездешүүчү asafoetida - баңги заттар менен эч кандай байланышы жок экенине карабастан, "жапайы баңги плантацияларына" каршы кампания.
Бүгүнкү күндө asafoetida азиялык татымал болуп эсептелет, айрыкча сарымсак жебеген өлкөлөрдө - Персияда жана Индияда жогору бааланат.

Первоцвет Евгении (Primula eugeniae) Евгениянын примуласы


Статусу: VU. Тар эндемикалык, сейрек кездешүүчү, жогорку декоративдик түр. Аз санда, Фергана кырка тоолорунда чектелген аймакта кездешет, тез эле жок болуп кетиши мүмкүн.
Сүрөттөмө. Көп жылдык ризоматоздуу өсүмдүк. Жалбырактары жазы эллипс сымал, тиштүү, үстү түктүү, ылдыйда тамырларды бойлой жумшак түтүкчөлүү, узун кууш канат сабында. Чатыр гүл гүлү. Коңгуроо сымал, түксүз. Королла ачык сары, бутунун диаметри 20 смге чейин. Гүлдөрдүн узундугу 15-20 см. Королла чөйчөкчөдөн 3 эсе узун. жумурткалык тегерек: стили жипче сымал, капитатты стигмасы бар, жалтырак. Уруктары күрөң.
Биологиянын өзгөчөлүктөрү. Жемиштер VIII. Уруктар менен көбөйөт. Табияттагы жаңылануу изилдене элек.
Бөлүштүрүү жалпы жана өлкө боюнча. Фергана кырка тоосунун батыш бөлүгү (Баубаш-Ата тоолору).
Өсүү жерлери. Альп жана Нивал тилкелериндеги тектердеги жаракалар.
Саны. Табиятта абдан кичинекей.
Чектөөчү факторлор. Адамдын интенсивдуу экономикалык ишмердиги.
Өстүрүү. Абдан кооздук, сейрек кездешүүчү өсүмдүк. Маданият менен таанышууга татыктуу.
Коопсуздук чаралары көрүлүүдө. СССРдин Кызыл китебине (1984) жана Киргиянын Кызыл китебине киргизилген. ССР (1985).
Коргоо чаралары сунушталат. Түрдүн популяциясы эң көп жерлерде ботаникалык корук уюштуруу. Жогорку декоративдүү өсүмдүк катары маданиятка киргизүү.
Булак: Кыргыз Республикасынын Кызыл китеби. 2-басылышы – Бишкек, 2007-жЛожноочиток ферганский Pseudosedum ferganense


ЗоналаштырууОрто Азия жана Казакстан, Батыш Тянь-Шань жана Каратау, Кыргызстан.
Сүрөттөмө. Сабагы өтө кыска, жөнөкөй же бутактуу. Мөмө сабагы 1-3 санда, ичке, түз же бир аз өйдөлөгөн, жөнөкөй, бийиктиги 10-20 см. Какыр сабагы жыш жалбырактуу. Жалбырактары сүйрү, узундугу 0,8 см, туурасы 0,2 см. Гүл гүлү көп гүлдүү, чатырча-коримбоздуу. Чөйчөкчө узундугу 0,2 смге чейин. Королла коңгуроо сымал, кызгылт, кургаганда ачык кызгылт.
Биологиянын өзгөчөлүктөрү. Май-июнь айларында гүлдөйт.
Источник фотоСмолёвка Фетисова Silene fetissovii


Смолевка (лат. Silene) — гвоздика (Caryophyllaceae) тукумундагы гүлдүү өсүмдүктөрдүн бир тукуму.
Тукумдун ботаникалык сүрөттөлүшү: Бир жылдык же көп жылдык чөптөр, сейрек бадал. Сабагы тик же көтөрүлүүчү, бутактанган.Жалбырактары карама-каршы, отургуч, ланцет, сызыктуу, шпатель, жумуртка сымал же жумуртка сымал. Жалбырактары жана сабактары түктүү же түктүү, бездүү-түтүктүү.
Гүлдөрү бир үйдүү же эки үйдүү, дихазияларда жалпы паникулярдуу же баш сымал гүл гүлдөрүндө, кээде жалгыз гүлдөрдө чогулган; чөйчөкчө жарака; королла ак, жашыл, кызгылт же кызгылт көк, көбүнчө четтери менен; беш лепестки; энелик, адатта, үч мамыча менен. Майдан күзгө чейин гүлдөйт. Smolyovki, адатта, тез өнүктүрүү айлампасын аяктап, үрөндөрдүн көп сандагы өндүрүү. Мөмөсү үч клеткалуу капсула. 1 г 2200 уруктарга чейин.
Смолёвка тукумундагы өсүмдүктөрдө майда курт-кумурскалар түшүүчү «жабышчаак капкан» деп аталган жабышчаак чайырлуу зат бар.
Кызыктуу фактылар: Элдик медицинада чайырдын көптөгөн түрлөрү колдонулат.
Кээ бир чайырлар кооздук болуп саналат. Англис тилинде смолевканы чымын кармагыч деп аташат. Орусча смолевканын түрүнө жараша крекер (гүл гүлүнүн түрү боюнча) жана напка болуп саналат. Акыркы аталышы Түштүк Африканын Хоса элинин татар кайнатмасын колдонуусуна шайкеш келет. Толгон айдын астында гүлдөгөн чайырды чогултуп, анын үзүндүсүн алып, кызык түш көрүшөт.
Сүрөт булагыЯблоня Сиверса - Сиверс алма дарагы (Malus sieversii)


Статусу: LC категориясы. Орто Азиянын тоолуу полиморфтуу түрү, генофонддун баалуу элементи, токой түзүүчү жана мөмө-жемиш түрүнүн майда түрлөрүнүн бири [61, 21 ж.б.]. Эл аралык Кызыл китепке кирген Кыргызстандагы флоранын жалгыз түрү (IUCN RLTS, VU B1+2c категориясы).
Сүрөттөмө. Бийиктиги 3-5 мге жеткен дарактар, таажысы компакттуу. Бутактары кызыл-күрөң кабыгы бар, же боз, пилингдүү. Жалбырактары жыш жана ичке, узундугу 10 смге чейин.Гүлдөрү 2-5 гүлдөө, ачык кызгылт, диаметри 5,5-6,0 см. Алма 2-3, жалпак-тоголок, диаметри 3-7 см, жашыл же саргыч, көбүнчө кызгылт көк. таттуу-кычкыл, кургак.
Биологиянын өзгөчөлүктөрү. IV-жылдын аягы - V-жылдын башында гүлдөп, VII-IX-жылы мөмө берет. Уруктары жана тамыр бутактары менен көбөйөт. Түр көбүнчө жапыз өсөт, бирок кышка чыдамдуу жана салыштырмалуу жөнөкөй [61, 55 ж.б.].
Бөлүштүрүү жалпы жана өлкө боюнча. Борбордук Азиянын тоолору (Кыргызстан, Түштүк Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан), Түндүк Афганистан, Шинжаң жана Тарбагатай кырка тоолору. Кыргызстанда - Кыргыз тоо кыркалары (түндүк капталында), Талас (батыш), Суусамыр-Тоо (түштүк капталында), Кавак-Тоо, Чаткал, Узун-Ахмат, Атойнок, Фергана, Чаткал, Кичи жана Чоң-Кемин сууларынын бассейндери; Алайда Турук жана Түркстан кыркаларынан башкасы жок.
Өсүү жерлери. Кара токой тилкесинде, капчыгайлардын түбүндө жана капталдарында, 900дөн (көбүнчө Кыргызстанда 1200дөн) 2400 м а.с.ге чейинки бийиктикте. ж. м.
Саны. Токойлордо дарактар өз алдынча да, салыштырмалуу чоң топтордо да, Кыргызстандын аймагындагы түрлөрдүн дээрлик бүткүл ареалында кездешет. Республиканын токой чарба органдарынын карамагындагы алма токойлорунун аянттары, аларда Сиверс алмасы негизги түрү болуп саналат, 2000-жылдагы эсеп боюнча 16,7 миң гектарга жакын аянтты ээлейт.
Чектөөчү факторлор. Чарбалык иш, малды ашыкча жаюу. Бир катар өскөн жерлерде бак-дарактар отун үчүн кыйылып, мезгил-мезгили менен зыяндуу курт-кумурскалардан катуу жабыркап турушат.
Өстүрүү. Орто Азияда жана мурдагы СССР өлкөлөрүндө (түндүгүндө Москва жана Калининградга чейин) кеңири өстүрүлөт, Кыргызстанда кээде жергиликтүү тургундар тарабынан короо-сарайларда өстүрүлөт. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ботаникалык багында 1953-жылдан бери уругунан өстүрүлүп, 8 жашынан баштап мөмө бере баштаган.
Коопсуздук чаралары көрүлүүдө. Түр 1994-жылы IUCN RLTSке глобалдык аялуу катары, ал эми 1981-жылы саны азайып бараткан катары Казакстандын Кызыл китебине киргизилген. Бир катар жашоо чөйрөлөрү Батыш Тянь-Шандын корголуучу аймактарында (Кыргызстанда - Падыша-Ата, Сары-Челек жана Беш-Арал коруктарында, ошондой эле Дашман, Узун-Ахмат ж.б. коруктарда жайгашкан).
Коргоо чаралары сунушталат. Четки популяцияларды (Суусамыр-Тоо, Кавак-Тоо, Алай тоо кыркаларында) көзөмөлгө алуу, бак-дарактарды жок кылгандыгы үчүн айып пулдун өлчөмүн көбөйтүү, МБКнын коргоосунда турган объектилер катары.
Источник фото
Булак: Кыргыз Республикасынын Кызыл китеби. 2-басылышы – Бишкек, 2007-жСнежный барс (Panthera uncia) Илбирс


Статусу: III. Critically Endangered, CR C2a(i): R, C1.
Бөлүштүрүү жалпы жана өлкө боюнча. Азиянын 12 тоолуу өлкөсүндө кездешет. Кыргызстанда - Пскем, Чандалаш, Талас, Кыргыз, Суусамыр, Чаткал, Фергана, Түркстан, Алай тоо кыркаларында, ошондой эле Күнгөй жана Тескей Ала-Тоосунда, Нарын-Тоодо, Молдо-Тоодо, Ат-Башыда, Сары-Жазда ж. Көкшаал –Тоо
Жашаган жерлер. 3000ден 4000 мге чейинки бийиктиктеги альп жана субальп ландшафттык зоналарында кароо үчүн өзүнчө бийиктиктери жана таштар жана бадалдардын (караган, арча) үйүмдөрү түрүндөгү баш калкалоочу жайлары бар орточо кесилген рельефти жактырат. Токой тилкеси көбүнчө бир дарыя өрөөнүнөн экинчисине өткөндө барышат. Кышында тоо текелердин артынан жогорку токой зонасында да кездешет.
Саны. Көптөгөн тоо кыркаларында кеңири таралган түр катары эсептелип, 80-жылдардын башында жалпы саны 1400 особго, Е.Кошкарев боюнча 600-700 особго, бирок 1000 особдон ашпаган. Акыркы мезгилде 10-12 особго эсептелген. жылдарда түрдүн популяциясы 5-10 эсеге азайып, азайышын улантууда, учурда 150–250 особунан ашпайт [20]. Эң жогорку жыштык Түндүк Тянь-Шандын бийик тоолуу аймактарында, болжол менен ушундай эле Алайда, Ички жана Борбордук Тянь-Шанда, эң азы Батыш Тянь-Шанда [19]. Түрдүн дүйнөлүк популяциясы 5-7 миң особду түзөт.
Жашоо образы (жашоо циклдери). Турмуштар отурукташкан. Күүгүм жана түнкү сааттарда, кышында жана жазында, туяктуу жаныбарлар күндүзү активдүү болгондо, күндүз да кездешет. Рутинг - февраль-март айларында ургаачылардын кош бойлуулугу 98-103 күнгө созулат, коктусунда 1-3 малай бар (өтө сейрек - 5ке чейин). Ургаачы 2 жылда бир төрөйт, жыныстык жетилүү эки жашта болот. Негизги олжосу - тоо эчкилери, аркарлар, суурлар, азыраак - элик, марал, каман, коён, кекилик. Оорулар начар түшүнүлөт, кутурма жана кычыштырган котур оорусу белгилүү.
Чектөөчү факторлор. Антропогендик: уруксат берилген уулоо (19-кылымдын аягы – 20-кылымдын башы); кой чарбасын өнуктуруу жана тоолорду өнуктуруу, браконьерчилик.
Асылдандыруу (туткунда кармоо). Ал дүйнөнүн көптөгөн зоопарктарында эң сонун өстүрүлгөн, жалпы саны 700дөн кем эмес, анын ичинде КМШнын 6 зоопаркында.
Коопсуздук чаралары көрүлүүдө. Кыргызстандын аймагында 1948-жылдан бери аңчылык кылууга тыюу салынган, 1959-жылдан бери лицензиясы жок аңчылык жана капкан кармоо үчүн жоопкерчилик белгиленген. Ал Эл аралык ККга жана Жапайы фаунанын жоголуп бара жаткан түрлөрүн эл аралык соодалоо жөнүндө конвенциянын 1-тиркемесине киргизилген. 1975-жылдан бери Кыргызстандын өзгөчө корголуучу түрлөрүнүн тизмесине киргизилген. Сарычелек, Бешарал, Нарын, Каратал-Жапырык, Сарычат-Эрташ (1993-ж. негизинен ушул түр үчүн түзүлгөн) коруктарынын аймагында, ошондой эле Алаарча, Каракол жана Чоңкемин улуттук жаратылыш парктарында корголот.
Коргоо чаралары сунушталат. Алайдагы корук аймагын түзүү. Жергиликтүү калктын арасында түрдү коргоону пропагандалоону күчөтүү, Кыргызстандын жаныбарлар дүйнөсүн коргоо мыйзамынын тиешелүү статьяларын коргоону жана ишке ашырууну күчөтүү (2000-ж.).
Булак: Кыргыз Республикасынын Кызыл китеби. 2-басылышы – Бишкек, 2007-ж

Popular News
New Articles