MAP.KG
Экотуризм (Гиды)
1
28.03.2024 Автор: admin 740 0

«Планетардык көз» фестивалы өткөрүлөт. Маданияттардын диалогу – бир дүйнөКыргызстанда Тянь-Шанда, Ысык-Көлдүн жээгинде жыл сайын «Планетардык көз» фестивалы өткөрүлөт. Анын негизги милдети - маданияттар аралык кесилиш түзүү. Бул милдетти ишке ашыруунун жүрүшүндө адамзат цивилизациясынын маданий көп түрдүүлүгү чагылдырылган жана чыныгы маданияттар аралык диалог орун алган платформа түзүлдү. Фестивалдын жыйынтыгы ураанды жарыялоого мүмкүнчүлүктөрдү ачат: Маданияттардын диалогу – бир дүйнө
Фестиваль Кыргызстандагы биринчи боз үй шаарчасында өтүүдө.
Боз үй – адам тагдырынын түрдүү жолдорун басып өткөн “көчмөндөрдүн” жолугушуусунун символу.
Боз үй достордун чөйрөсү сыяктуу.
Боз үй – бул бурчтары жок жашоонун жолу.
Боз үй – бул салттуу үйдүн чыныгы экологиясын сезүү мүмкүнчүлүгү.
Боз үй Асман куполунун макрокосмонун биздин үйдүн микрокосмосуна проекциясы сыяктуу.
Маданияттар аралык диалогдун бул аймагында тынчтык маданиятын илгерилетүү жолунда биз тандап алган таяныч пункттарды сунуштайбыз:

• Өз ара аракеттенүүнүн эки формасынын ичинен: атаандаштык жана кызматташтык, биз принципиалдуу түрдө, ыйык түрдө кызматташууну тандайбыз.
• Маданияттын көз карашын, дүйнөгө болгон көз карашын, көз карашын жана иш-аракетин алдын ала көрсөтүү аркылуу чагылдыруу. Алгач көрөм, анан түшүнөм, анан гана аракет кылам. Булутсуз дуйнеге кез караштын, дуйнеге кез караштын, дуйнеге кез караштын ар кандай ачык-айкын каражаттары аркылуу маданиятты керсетуу.
• Тынчтыкка жана ынтымакка умтулуп, ким менен жана кантип дос болушубуз керектигин түшүнсөк жакшы болмок. Ошондуктан, биз принципке таянабыз: Көпчүлүктү таануу аркылуу биримдиктин мүмкүнчүлүгү пайда болот.
• Толеранттуулукту натыйжа катары эмес, процесс катары кароо.
• Сабырдуулуктун методологиясын жана технологияларын этап-этабы менен билүү жана талдоо.
• Маданияттын салттуу формаларын көрсөтүүдө “тамырларга” таянуу.
• Маданияттын чыныгы алып жүрүүчүлөрүнө таянуу. Эзелтеден билимсиздик дайыма жарышаары, билим кызматташууга умтулары белгилүү.

Биз баарыбыз көчмөнбүз, турмуштун жолдорун тентип жүргөнбүз. Ал эми саякат бизге башка жолдордогу саякатчылар менен жолугушууларды берет.
Ар кандай өлкөлөр, адам тагдырынын ар кандай жолдору жана Жер планетасынын башка, бирок бирдиктүү маданияты. Ал эми ар ким өзүнүн “төөсүн” айдайт. Ал эми жол чакырып жатат. «Планетардык көз» фестивалы 2002-жылы түзүлгөн. Боз үй шаарчасы Ысык-Көлдүн түштүк жээгинин ортосунда, Тосор айылынын батыш четинде жайгашкан. Конгресс-холл катары дүйнөдөгү эң чоң түрк тибиндеги боз үй болгон Хан-Юртту тиктик.
Боз үй шаарчасы маданияттар аралык диалог аянтчасын уюштуруу үчүн түзүлгөн, бирок ал жарым-жартылай маданий, этникалык жана экологиялык туризмдин туристтик борбору катары да иштейт.
Адамдын жаратылыш жана айлана-чөйрө менен гармониялуу мамилесин аныктаган маданият экенине биз ынанабыз. Демек, маданий диалог платформасы Кыргызстандын экологиялык кыймылынын башында турган. Биз көптөгөн экологиялык акцияларды, баарлашууларды, семинарларды, форумдарды өткөрдүк. Биз үчүн маанилүү мисал катары Аксакалдар менен болгон маекти сунуштайлы: https://yurta.info/besedy-so-starejshinami/
Биз ишенебиз: Экология – бул табият үчүн күрөш эмес, андан өз ордун табуу мүмкүнчүлүгү. Жана, табигый өзгөрүүлөрдүн табигый агымын ээрчүү мүмкүнчүлүгү. Анткени биз анын бир бөлүгүбүз. Муну биздин жашообуз көрсөтүп турат.
Боз үй шаарчасында:

- жергиликтүү, эндемикалык өсүмдүктөрдүн түрлөрүнүн жана бакча өсүмдүктөрүнүн негизинде бакчанын жана парктын ландшафты түзүлдү. Бул Ысык-Көл облусунун укмуштуудай табигый эстетикасын жана бакча мейкиндигинин кооздугун айкалыштырат.
— тамчылатып сугаруу системасын жасадык (9 километрден ашык), бул Ысык-Көл облусунун жарым чөлүнүн кумдарындагы өсүмдүктөрдү сугарууга мүмкүндүк берди.
- автономдуу суу булагы болушу үчүн алар скважинаны казып, жыйырма беш метр тереңдиктеги скважинаны, дагы бир скважинаны он беш метр тереңдикте бургулашкан.
- сыйкырчы Андрей Погорельский «сыйкырдуу куту» жараткан. Бул кутучанын өзү скважинадан сууну качан сордурууну жана системадагы суунун басымын кантип кармап туруу керектигин билет, ал сууну сыйкырдуу түрдө фильтрлейт, ультра кызгылт көк нур менен нурландырат жана күмүш менен иондошот.
- 17 жылдан ашык убакыттан бери иштеп келе жаткан толук циклдүү тазалоочу жайларды өзүбүз долбоорлоп, курганбыз. «Планетардык көз» фестивалынын боз үй шаарчасында курулган тазалоочу жайлар СССР тарагандан кийин Ысык-Көлдүн түштүк жээгинде курулган алгачкы тазалоочу жай болуп саналат.
- боз үй шаарчасында биз боз үйлөрдө жашайбыз, анда кийиз дубал бизди жаратылыштан бөлбөй, андагы жашообуздун мейкиндигин көрсөтүп турат.


Жолдорубуздун кесилишинде жолугалы
Телефон аркылуу ээлеп коюу: +996(705)384899, +996(705)384899 https://yurta.info/jurtochnyj-gorodok/Popular News
New Articles