MAP.KG
Локации
1
13.02.2024 Автор: admin 329 0

KGZ22 Алай өрөөнү негизги биологиялык ар түрдүүлүктүн аймагыАянты: 270 000 га.
НБА категориясы: B1
НБА обочолонууну баштаган түрлөр [жана башка түрлөр астында НБАда бар дүйнөлүк жок болуу коркунучу бар, бирок глобалдык НБА критерийлерине жооп берүү үчүн тастыкталган эмес]: Acantholimon alaicum, Artemisia knorringiana, Draba alajica, Hedysarum daraut-kurganicum, Iskandera alaica, Littledalea alaica, Prangos gyrocarpa, Pulsatilla kostyczewii, Sorbaria olgae, Gloydius rickmersi, Ellobius alaicus, [Panthera uncia],Falco cherrual
өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагынын болушу: жок
Калктуу конуштар:
НБАнын аймагында: Сары-Таш
НБА аймагына чектеш: -
Жалпы сүрөттөмө: Алай өрөөнү — Кыргызстандын Ош облусундагы Памир-Алай тоо системасындагы тоолор аралык ойдуң. Памирди (түштүгүндө) Гиссар-Алайдан (түндүгүндө) бөлүп турат, Алай жана Заалай кырка тоосунун аралыгында батыштан чыгышты карай 150 кмге созулуп жатат. Туурасы 8ден 25 кмге чейин, аянты болжол менен 1700 км². Бийиктиги батышында 2240 мден чыгышында 3536 мге чейин (Тоңмурун ашуусу).
Алай өрөөнүнүн көпчүлүк бөлүгү Тоңмурун ашуусунан батыш тараптан Заалай кырка тоосунун мөңгүлөрүнөн башталып, Алай өрөөнү аркылуу батыштан Тажикстанга агып кеткен Кызыл-Суу дарыясынын алабына кирет. Алай өрөөнүнүн бир аз чыгыш бөлүгү Чыгыш Кызыл-Суу дарыясынын алабына кирет. Бул дарыя Заалай кырка тоосундагы ушундай аталыштагы мөңгүнүн астынан чыгып, чыгышты көздөй Кытайга агат.
Алай өрөөнү аркылуу тез Кызыл-Суу («Кызыл дарыя») агат, андагы суу чындыгында дайыма күрөң-кызыл. Ал эми тегеректеги тоолордун капталдары көбүнчө кызыл түстө болот, ал жашыл альп шалбаалары, ак карлуу чокулар жана көк түстөгү терең асман менен айкалышып, айтып жеткис контрастты жаратат.
Алай өрөөнү кооз. Анын көптөгөн бийик тоолуу жайыттары бар. Өрөөндүн чыгыш тарабындагы жайыттарда чөп өзгөчө жыш жана бийик. Өрөөндөн 3000-3500 метр бийиктикке көтөрүлгөн Заалай кырка тоосунун чоң дубалы укмуштуудай көрүнүш. Заалай кырка тоосунун этектеринде, чөп баскан байыркы мореналарда көптөгөн көлдөр көгөрүп кетет.
Түштүктө Алай өрөөнүн курчап турган Чоң-Алай кырка тоосу өрөөндөн 3000 м бийиктикке көтөрүлүп, саякатчылардын алдына залкар тоолордун жана түбөлүк мөңгүлөрдүн залкар пейзаждарын тартат.
Алай өрөөнүнүн өсүмдүктөрү ар түрдүү – өрөөндө чыгыштан батышка карай бара-бара азаят, анын чыгыш бөлүгүндө альп талаасынын ландшафты басымдуулук кылат, ал эми батышында климат бир топ жумшак, альп чөптөрү гана өспөйт. ошондой эле дан.
Өрөөндө жана аны курчап турган тоо кыркаларында таш кекилик, каркороз, түлкү, алай кызыл суурлары, аюу, тоо эчкилери, аркар, илбирстер жашайт.
Калктуу конуштар. Алай өрөөнүнүн транспорт борбору болуп анын чыгыш тарабында жайгашкан Сары-Таш айылы саналат.
Мал чарбасы өрөөндөгү айыл чарбасынын негизги жана маанилүү тармактарынын бири. Үй чарбаларынын 80%ке жакыны мал кармайт, ал эми мал сатуудан түшкөн киреше үй чарбаларынын кирешесинин дээрлик 60%ын түзөт.
Өрөөндө акыркы жылдары балчылык тармагы активдүү өнүгүп, бул аймакта өндүрүлгөн тоо балынын сапаты жогору экенин адистер белгилешет.
Бай тарыхы кооз жаратылышы жана жергиликтүү элдин меймандостугу менен айкалышып, бул аймакты туризмди өнүктүрүү үчүн абдан жагымдуу кылат. Алай өрөөнүнө эң оңой катталуу Ош шаарынан. Алай өрөөнүнүн жолдору альпинисттер жана туристтер тарабынан Кичик-Алай, Батыш Транс-Алай, Борбордук Транс-Алай (анын ичинде Ленин чокусу), Чыгыш Транс-Алай (анын ичинде Курумда чөлкөмү) тоолоруна саякаттоо үчүн кеңири пайдаланылат.
Оштон Алай өрөөнү аркылуу Памирге да келишет. Акыры Эркечтам ашуусу аркылуу Кашкар тоолоруна (Кытай Памири) Конгур жана Музтаг-Ата аймагына барууга болот.
Алай өрөөнүндө эреже боюнча чек ара тилкесинин режими иштейт. Андыктан, туристтер менен альпинисттер өрөөндө барардан мурун чек арадан өтүү билетин алышы керек.
Экология. Бул аймактын кен байлыктары тоо-кен ишканаларынын көңүлүн уламдан-улам өзүнө буруп жатат. Тилекке каршы, жер казынасын пайдалануучулардын арасында өз ишмердүүлүгү менен аймактын экологиясына зыян келтирген абийирсиз инвесторлор бар. Негизинен булар алтынды, көмүрдү иштеткен компаниялар. Мындан тышкары “Түркмөнстан-Өзбекстан-Тажикстан-Кыргызстан-Кытай газ кууру” долбоору ишке кирүүгө даярдалууда. «Жип-Д» магистралдык газ түтүгү толугу менен Алай өрөөнү аркылуу өтөт, бирок адистердин айтымында, ал аймактын экосистемасына олуттуу зыян келтирбейт.
Кызыктуу жерлер: «Алай» жагатай-түрк тилинде профессор А.А.Семеновдун аныктамасы боюнча «үйүр» дегенди билдирет. Жергиликтүүлөр «Алай» дегенди «бейиш» деп которгон – жергиликтүү жайлоолор ушунчалык кооз жана мол, анда кой, топоз, жылкы, уй жайылып жүрөт. «Ал ай!» дешет. «Айды карма!», башкача айтканда, «Тезирээк, бул бийик тоо өрөөнүндө жай айлары кыска!» дегенди билдирет.
«Алай» аталышынын котормосу боюнча дагы бир абдан кызыктуу вариант бар. Алай деген сөз санскрит тилинен которгондо "жай" дегенди билдирет. Алай өрөөнү Фергана өрөөнү менен Памирдин ортосунда жайгашкан. Жибек жолунун бир бөлүгү Алай өрөөнү аркылуу өтүп, Кашкардын соода түйүнүнөн (азыркы Кытайдын аймагы) башталган. Алай өрөөнүндө 15 археологиялык эстелик – таш дооруна таандык жерлер, конуштар, коло жана темир доорлорунун көрүстөндөрү, петроглифтер, үңкүр табылган.
Жайкысын Алай өрөөнүнүн эң көп коноктору болуп Ош шаарынан башталган Ленин чокусунун (7134 м, Заалай (Чоналай) кырка тоосунун эң бийик жери) аймагына бет алган тоо туристтери жана альпинисттер келишет. Альп өрөөнүнүн баш айланткан пейзаждары эң сонун тоо маршрутунун ыңгайлуулугу менен толукталат. Саякатчынын Талдык ашуусунан көтөрүлүп, түшкөндө туура формадагы карама-каршы көп түстүү аскалар, кооз, терең, кууш капчыгайлар курчап турат. Ал эми тоо дарыялары капчыгайлардын түбүн бойлоп агат.


Popular News
New Articles