MAP.KG
Фотобаза
0
8.02.2024 Автор: admin 122 0

Исфайрам-Шахимардан негизги биологиялык ар түрдүүлүктүн аймагы

НБАнын аймагын 2 дарыянын – Исфайрам-Сай жана Шахимардандын өрөөндөрү жана ага чектеш тоо кыркалары түзөт.
Исфайрам-Сай – Сырдарыя дарыясынын куймасы. Дарыянын узундугу 122 км, алабынын аянты 2220 км². Алай кырка тоосунун кыркаларынан башталат. Жогорку агымында Теңизбай деп аталат. Дарыя эки тоо дарыясынын - ушул эле аталыштагы капчыгайдагы Сурматаш дарыясынын жана Лангар дарыясынын кошулушунан башталат.


Popular News
New Articles